Image and 

video hosting by TinyPic
2010-10-30

Upptäckten av Aspie-kriterierna

Tony Attwood och Carol Gray, två kända profiler bland ”hjälparna” till personer med autism och Aspergers syndrom, föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa. Om man slutar tänka på "diagnos", och istället tänker "upptäckt", undrar de, vilka förändringar skulle då kunna inträffa?

En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-IV-TR. Om man definierade Aspergers syndrom utifrån starka sidor och talanger skulle det inte finnas i diagnosmanualer längre. Attwood och Gray tycker att det borde finnas en manual som man skulle kunna kalla "Manual för upptäckter om människor" (Manual of Discoveries about people, MDP 1). I den skulle benämningar som dansare, geni, solist, musiker och konstnär ingå, alltså begrepp som fokuserar på en särskild färdighet eller förmåga hos en person.  Där skulle benämningen "aspie" kunna finnas. Det skulle beskriva typiska positiva förmågor hos personer med Aspergers syndrom. ("Aspie" myntades av en person med Aspergers syndrom).

Nya tankesätt kan leda till upptäckter som gör gamla tankegångar förlegade. På liknande sätt skulle ett utbyte av term från Aspergers syndrom till aspie kunna medföra intressanta konsekvenser och möjligheter. Det skulle kunna resultera i att vi människor och hela samhället tog till vara chanser att dra nytta av aspies kulturella och kunskapsmässiga bidrag

 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/aspie_kriterierna/index.html

Postat i Allmänt | Comment (0) kommentarer Trackbacks ()

0 personer har kommenterat Upptäckten av Aspie-kriterierna<bloglovin bloglovin

Kategorier

5 Senaste posterna

Länkar

Arkiverat

Related Posts Plugin for 

WordPress, Blogger...