Image and 

video hosting by TinyPic
2011-10-14

BETALT Per Annonsvisning

BETALT Per Annonsvisning
Postat i Marknadsföring | Comment (2) kommentarer Trackbacks ()

2011-10-14

DCPM Dynamic Cost Per Mille

DCPM Dynamic Cost Per Mille
dCPM FA
dCPM_FAQ
What is dCPM with a CPA target?
Postat i Marknadsföring | Comment (0) kommentarer Trackbacks ()

2011-10-14

CPI CPM CPT

CPI (Cost per Impression)

är väldigt vanligt och går ut

på att annonsören betalar

för antalet visningar en

webbplats har.

CPM (Cost per Mille)

är en vanlig metod för

att räkna ut lönsamhet

och kostnad för kampanjer.

Ordet Mille kommer från

latin och betyder tusen.

Det används för att räkna

ut vad en kampanj kostar

att visa för 1000 besök.

CPT (Cost per Thousand)

se Cost per Mille

wikipedia.org/wiki/Cost_per_impression

Postat i Marknadsföring | Comment (0) kommentarer Trackbacks ()

2011-10-13

Marknadsföring


Marknadsföring

CPC = Cost Per Click. Kostnad per klick. Annonsören betalar bara när

en besökare är så pass intresserad att han/hon klickar på bannern

eller textannonsen. Det här är en bra modell för många annonsörer

som vill få en kostnadseffektiv annonsering. Flera annonsnätverk

(t ex AdBid och Google Adwords) arbetar med en optimering av

kampanjer där de annonsörer som ger bäst effekt

(en kombination av klickbud och klickfrekvens) få flest visningar.

Har man en kampanj som har ett stort intresse på den sajt man

visas så kan man få ner klickpriset, om intresset är svalare så kan

man kompensera detta genom att höja sitt klickbud.

PPC=Pay Per Click. Egentligen bara en annan term för det som

står ovan, dvs CPC.

CPO=Cost Per Order. En fast kostnad (eller procentsats)

per order.  Annonsören betalar inte för att annonsen visats eller

för att någon klickar på den utan endast för de ordrar som kan

spåras tillbaka till den annons som visats på en sajt eller i ett nätverk.

För att den här typen av kampanj ska kunna vara hållbar för en sajt så

måste det finnas en bevisat bra konvertering i form av försäljning.

Antal ordrar kan mätas t ex med ett javascript som läggs in på

annonsörens sajt.

CPA=Cost Per Action. Fungerar på samma sätt som ovan, men med

den skillnaden att det inte behöver handla om ett genomfört köp hos

annonsören. Det kan t ex vara nedladdning av katalog eller visning

av ett filmklipp.

CTR=Click Through Rate. Klickfrekvens. Hur många av de som ser

annonsen som faktiskt klickar på den. Det mäts i procent eller promille.

Ju större intresset är för erbjudandet i en banner desto högre CTR.

Klickfrekvensen avgörs också i hög grad av annonsernas placering

på en sajt. Om en banner eller textlänk visas högt upp på sidan så

blir CTR:en mycket högre än om placeringen kräver skrollning

för att annonsen överhuvudtaget ska visas.

CPM=Cost Per Mille. Kostnad för tusen annonsvisningar.

Att annonsera och betala per annonsvisning är bra om man

vill bygga sitt varumärke och/eller om man som annonsör

behöver synas mycket men där erbjudandet inte lockar den

breda massan att klicka. Om man t ex säljer försäkringar så

kanske det inte är det fräckaste och det gör att klickfrekvensen

är relativt låg. Och för att man då inte ska försvinna i

konkurrensen så behöver man förmodligen köpa en

CPM-kampanj i stället för en på CPC. Men om många de som

faktiskt klickar på bannern sedan genomför ett köp så kan det

ändå vara väl investerade pengar!

Fler termer att hålla koll på när det gäller

marknadsföring på internet finns här på Affiliatenytt.

Postat i Marknadsföring | Comment (0) kommentarer Trackbacks ()

Kategorier

5 Senaste posterna

Länkar

Arkiverat

TEXT HERE

Related Posts Plugin for 

WordPress, Blogger...